Verksamhetsplan

If Pluss verksamhetside är att bedriva idrotts- och motionsverksamhet för och med funktionshindrade deltagare.

För 2018 planerar vi fortsatt verksamhet inom bowling och innebandy. På sommrarna har vi fotboll som sommaraktivitet. Det händer att vi får inbjudningar till att delta i floorhockey turneringar. I vår lokal har vi möjlighet till enklare motionsidrott som pingis.

Inom bowlingen finns två träningsgrupper med ca 35 träningstillfällen per år och grupp.
vi har ett lag i den lokala hall-ligan. När det gäller tävlingsverksamhet så arrangerar If Pluss egna cuper samt deltar i tävlingar på annan ort.

Innebandyn har tre träningsgrupper. Barn, juniorer och seniorer. Juniorer och seniorer tränar 2 tillfällen i veckan, och det yngsta en gång per vecka. Vi kommer att delta i 2-3 cuper anordnade ac andra föreningar inom parasport förbundet och planerar för att ordna ”Plusscupen” och ”BissenBrainwalk cup” i Köping med gäster från närliggande län. Några gånger per termin anordnas gemensamma träningar med andra lag.

Vi ska utveckla vår sociala träffpunktsverksamhet kvällar/helger. Verksamheten bedrivs i vår nya lokal på trädgårdsgatan och där ska ungdomar kunna mötas för att umgås, fika, spela bordtennis, dart m.m. Olika teman som hälsa, kost privatekonomi, tjejkväll mm kommer att stå på programmet och gärna i samverkan med andra samhällsaktörer.

If Pluss verkar för att nå särskoleklasser. Vi lägger stor vikt på att även nå eleverna från andra länder. Detta för att ge dessa elever möjligheten att umgås med nya kamrater.

If Pluss samarbetar med andra lokala föreningar för att stimulera möjligheten till att knyta kontakter och till positiva möten och händelser. Vi vill även fortsätta det goda samarbetet som vi har inlett med FUB i KAK.

Föreningen har en egen hemsida, ifpluss.se, med information om aktiviteter, styrelse mm. Innebandyn går att följa på facebook.

Sidan senast uppdaterad 2022-05-06