Verksamhetsplan

  • Personer med funktionshinder ska få en positiv upplevelse av rörelse samt ges möjlighet att delta i social samvaro
  • Alla ska kunna delta i idrott utifrån sina egna förutsättningar
  • Att ha ett bra samarbete med kommun, skola, föräldrar och bowlinghall