IF PLUSS Cafe

  • Öppet varje tisdag från 18.00
  • Öppet varannan söndag jämna veckor från 14:00
  • Öppet varannan onsdag udda veckor från 17:00
Övrig info om Café Pluss: 
 
  • fub och if pluss delar på kostnaden för lokalen
  • Alla medlemar i båda föreningarna är alltid välkomna när vi håller öppet
  • adressen till lokalen är Trädgårdsgatan 14 b köping
  • erbjuder pingis träning vissa tisdagar