IF PLUSS Cafe

  • Öppet tisdag jämna veckor från 18.00
  • Öppet onsdag ojämna veckor från 18.00
Övrig info om Café Pluss: 
 
  • fub och if pluss delar på kostnaden för lokalen
  • Alla medlemar i båda föreningarna är alltid välkomna när vi håller öppet
  • adressen till lokalen är Trädgårdsgatan 14 b köping
  • erbjuder pingis träning vissa tisdagar